„Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym” – wtorek, 13.11.2018 r. godz. 10:00-15:00

Prowadząca: Aneta Domalewska

Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania , ul. Ciepła 40, sala 301 (III piętro), Budynek „E”.

Cena za udział 1 osoby299 zł netto + 23% VAT 367,77 zł

Cena dla Członków PSHR 250 zł netto + 23% VAT 307,50 zł

Prowadząca: Aneta Domalewska – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Pełnomocnik Zarządu ds. systemów zarządzania jakością ISO 9001:2008. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym.

Więcej szczegółowych informacji dotycząca poszczególnych szkoleń znajduje się w załącznikach.

Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe i piśmiennicze, zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu oraz serwis kawowy.

W załączniku znajdują się szczegółowe programy obu szkoleń oraz formularze: zgłoszeniowe, zwolnienie VAT, informacja i oświadczenia RODO, które po wypełnieniu i zeskanowaniu należy wysłać do 9 listopada 2018 r. Uczestnicy z instytucji sektora finansów publicznych, korzystający ze zwolnienia z podatku VAT w celach finansowania kosztów kształcenia zawodowego, powinni dodatkowo przesłać stosowne wypełnione oświadczenie VAT.

W razie jakichkolwiek pytań czy bardziej szczegółowych informacji, proszę o kontakt  pod nr tel. 504 125 214 lub email: biuro1@pshr.pl